Centrálna časť bytu, bytový dom Bratislavská / Odbojárska Trnava